Allmän rengörning


Torka av toaletten utvändigt och invändigt med en lätt fuktad eller väl urvriden trasa med lite rengöringsmedel. Spola inte toaletten med vatten varken utvändigt eller invändigt. Då kan brännkammare och styrkort förstöras. Rengöring toalettskål (fallucka) Rengör toalettskålen vid behov. Använd en lätt fuktad trasa och efterbehandla gärna med rengöringsmedel för rostfria vitvaror. Då skapas en hinna som gör att smuts inte fastnar så lätt.y textRengöring askpotta


När asklådan tömts två gånger kommer meddelandet RENGÖR ASKLÅDA MED 1L VATTEN + STORA PROGRAMET upp i displayen. Bekräfta med att trycka på mittenknappen. Rengöringen görs för att få bort de kristaller som bildats när urinen dunstat bort vid förbränningen. Gör så här: 1. Ta ut asklådan och töm den. 2. Häll 1 liter vatten i asklådan. 3. Sätt tillbaka asklådan i toaletten. 4. Kör stora programmet.Rengöring rökrör


Rökröret ska rengöras efter 200 spolningar. När det är dags kommer meddelandet RENGÖR RÖKRÖRET OCH DAMMSUG upp i displayen. Bekräfta genom att rycka på mittenknappen. Du rengör rökröret enkelt med den stålborste du fått med i leveransen. Tänk på att borsta tillräckligt långt in i röret. Handtaget på borsten ska nästan vara vid rörets öppning. Använd dammsugare för att suga upp det sot som lossnar.till en ny text