Gråvattenfilter

Matala biofilter

10

Matala biofilter

20

Matala biofilter

25

Uppehållstank
​​​​​​​

Infiltrations-bädd

Gråvattenfilter

Även kallat BDT-filter, passar bra för att hantera avloppsvatten från bad, disk och tvätt där vattenförbrukningen är liten, som i en fritidsstuga. Det går alltså alldeles utmärkt att ha en vattenledning i stugan så att ni kan ha bekvämligheter som tvättmaskin, diskmaskin och dusch. Lösningen med gråvattenfilter fungerar även för en sommarstuga utan el. Det enda ni behöver tänka på är att ha en annan rening för vattentoalettens avfallsvatten, alternativt ha en lämplig lösning med torrtoalett, till exempel förbränningstoalett, som du kan läsa mer om här på sidan.  

Installation av gråvattenfilter

Installationen av gråvattenfilter är enkel och smidig då det inte är någon speciellt skrymmande konstruktion. Det kan till exempel placeras på gräsmattan eller på en berggrund, bredvid komposten eller låta det smälta in i blomrabatten. En del installerar gråvattenfiltret i det annars outnyttjade utrymmet under terrassen.  

Gråvattenfiltret/ BDT-filtret ska placeras på gott avstånd från grannarnas dricksvattenbrunn och grundvattnets säkerhetsavstånd måste säkerställas. Det betyder att filtret måste installeras på en nivå där det inte kan komma att hamna under grundvattennivåns högsta punkt. Även om risken för spridning av smitta är lägre hos BDT-vatten, än om toalettavlopp finns påkopplat, är det ändå viktigt att ha en bra BDT-filterlösning, för miljön och människors hälsa. 
​​​​​​​

Biofilter 

Biofilter är en teknik där föroreningarna i gråvattnet fångas och bryts ner biologiskt med hjälp av filter som består av mikroorganismer. Funktionen är helt naturlig då vattnet långsamt rinner genom filtren som bryter ner biologiska näringsämnen. Tekniken har många fördelar, förutom att vara biologisk: den kräver inga förbrukningskostnader, ingen elkostnad och har inga lösa delar. 

Biofiltren tar inte skada av att stå nedfrusna under vintern, så om stugan endast används under sommarmånaderna kan filtret stå oisolerat på marken – däremot fungerar inte reningen om filtret är fruset. Används stugan och filtret under vintertid behöver konstruktionen därför vara isolerad och nedgrävd.