• ejektortank_2
  • ejektortank_1
  • ejektortank_3
  • ejektortank_4
  • ejektortank_6
  • ejektortank_5
  • ejektortankar_collage1
  • ejektortank_7

Ejektortanken
50 liter

Urinen, som innehåller merparten av vårt nyttiga avfall, kan enkelt spridas på gräsmatta och buskar.
Med Separett Ejektortank späds urinen automatiskt ut till rätt blandning, åtta delar vatten och en del urin, för att växter ska kunna ta åt sig näringen utan att ta skada. Då kan urinen, som innehåller det mesta av vårt nyttiga avfall, enkelt spridas i rabatter, odlingar, gräsmattor eller buskar. Volymen på 50 liter är tillräcklig för fritidshus med spridning varannan eller var tredje vecka. En flottör visar när tanken är full. Separett Ejektortank är lätt att montera och har inga rörliga delar. För att den ska fungera optimalt krävs tillgång till vatten med ett tryck på minst 2,5 bar (250 kPa). Har man tillgång till högre vattentryck klarar man större höjdskillnader mellan spridningsmunstycket och tanken.

- 3 ÅRS GARANTI
- ENKEL HANTERING AV URIN
- HÖG KAPACITET

1995 kr