Cinderella Urinal


Cinderella Urinal är en vattenfri toalettlösning som är speciellt avsedd för urinering. Den är lämplig som avlastningstoalett till Cinderella förbränningstoaletter. Urinen leder ut till en särskild behållare, till exempel en ejektortank eller en uppsamlingstank.

Urinalen fungerar helt utan vatten och är 100% luktfri. Cinderella Urinal är enkel att installera och man väljer själv om avloppsröret ska dras genom golvet eller väggen. Urinen lyser ut via ett 50 mm tjockt avloppsrör. Urinalen fästs med skruvar eller med hjälp av silikon. När Cinderella Urinal monterats och avloppsröret anslutits är toaletten färdig att använda.

5900 kr 

Cinderella Urinal är en unisex-modell och är endast avsedd för urinering. Den är utrustad med ett luktspärrsmembran som förhindrar dålig lukt i rummet. Lösningen behöver ingen spärrvätska eller vatten för att fungera och är därför alltid frostsäker. Cinderella Urinal är mycket lämpad som avlastningstoalett till Cinderellas övriga miljövänliga förbränningstoaletter, Classic (den mest sålda toaletten) , vår avancerade modell, Comfort (med det senaste luftsystemet som minimerar kallras) och vår strömfria Cinderella Gas . Tänk på att 4 av 5 toalettbesök endast använda urinering. Genom att kombinera Urinal och förbränningstoaletten reduceras både ström- och gasolförbrukningen samt förbrukningen av toalettpåsar.