HS              

Infiltrationsbädd
​​​​​​​
​​​​​​​1,2M2  300L/DYGN
2 999 kr
                     HS
Infiltrationsbädd
​​​​​​​
​​​​​​​2,4M2  600L/DYGN
3 999 kr
                     HS 
Infiltrationsbädd
​​​​​​​
​​​​​​​3,6M2  900L/DYGN
4 995 kr
                     HS
Infiltrationsbädd
​​​​​​​
​​​​​​​4,8M2  1200L/DYGN
5 995 kr
HS infiltrationsbädd
​​​​​​​används som efterpolering och infiltration av vatten efter t ex gråvattenfilter och reningsverk. Ovanpå filterskivan läggs den medföljande mark duken för att förhindra att den täpps igen av jorden. Under filterskiva läggs minst 30cm sand av storleken 0-8 mm.