Priser

2020
PRISER PÅ MONTERING
(Material tillkommer)  

Ventilationssats förbränningstoalett               1495:-

Förbränningstoalett                                                3990 :- 
(Tillkommer resekostnad,
extra kostnad vid takgenomföring.)
 
Urinseparerande toalett                                        3990 :-
(Tillkommer resekostnad,
extra kostnad vid takgenomföring.)
 
Urintoalett                                                                  1900 :-
(Tillkommer resekostnad)

ROT-avdrag 30% på monteringskostnaden.
 

Takgenomföring
Vid montering genom tegeltak tillkommer inre och yttre takstos.
Vid montering genom plåttak tillkommer inre och yttre takstos samt plåthuv från plåtslagare.
Yttre takstos 75/110 mm    695:-
Innre takstos                        315 :-
Extra timkostnad tillkommer.
 
Alla priser inkl moms.