Service kostnad Förbränningstoalett

​​​​​​​
Vid en basservice ingår nedan och vårt pris för en bas-service är 2.200kr inkl. moms.
Startavgift (625kr) I startavgiften ingår att toaletten öppnas och förbereds för service och underhåll.
Basservice (1.575kr)
Byte av elementslinga (elementslinga ingår)
Rengöring/kontroll av termogivare
Rengöring/kontroll av katalysator
Rengöring/kontroll av fläkt
Rengöring av rökröret 
Kontroll öppning av fallucka. Rengöring och justering vid behov
Rengöring av askpotta och kontroll av isoleringen i asklådan
Allmän genomgång av toaletten och kontroll av allt kablage
Rengöring av toaletten invändigt
Styrkortet uppdateras med senaste programvara
Nollställning av service i servicemenyn
Toaletten provkörs för att tillse att den uppnår bra förbränning 
Vid behov tillkommer kostnad för materialbyte, elementslinga ingår. På delar som byts vid service lämnar Separett 3 månaders materialgaranti från servicedatumet.

service & reperation. 

​​​​​​​
Vi servar & repererar alla toalett modeller från Separett.
Du kan välja att lämna in din toalett till oss eller så kommer vi till er och servar & repererar på plats med vår service buss  
Kontakta oss vid  frågor om service,